مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

جهت اطلاع از موارد و نحوه پرستاری سالمندانی که مشکل کلیوی دارند و دیالیز میشوند مطالب بسیار مفیدی به صورت  power poit  جمع آوری شده که میتوانید با کلیک روی کلمه زیر مطالعه فرمایید .

⇐ جهت در یافت فایل کلیک کنید ⇒

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved