مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مرکز پرستاری در منزل

سازگاری موفقیت‌آمیز با سالمندی، منوط به شناسایی و استفاده از روش‌های مناسب زندگی و جانشین‌های آن در جهت هدف دادن به زندگی است. بستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آسایش بوده و موجب پیامد عاطفی عمیقی می ‌گردد که شخص با افراد خاص در زندگی برقرار کرده و از آن طریق، احساس نشاط و شعف می‌نماید و به هنگام استرس، از اینکه آنها را در کنار خود دارد، احساس آرامش می‌کند. دلبستگی ارتباط و پیوند روانی پایدار بین انسان‌ها است.
این موضوع، در سالمندان نیز اهمیت خاص خود را داشته و سبک‌های متعددی برای آن برشمرده می‌شود که هر یک، ویژگی‌های خاص خود را دارند و سبب می­‌شوند افراد به شیوه­‌های متفاوتی نسبت به زندگی و حوادث عکس‌العمل نشان دهند. این موضوع، مورد توجه محققینی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفته تا در این خصوص پژوهشی را انجام دهند.
افزایش حمایت اجتماعی از طریق خانواده و اجتماع و در نتیجه ایجاد الگوی مناسب دلبستگی، سبب افزایش خود مراقبتی، خودکارآمدی، بهبود تغذیه و فعالیت و نیز افزایش انگیزه برای تغییرات مثبت در سالمندان می‌گردد.
همچنین  بهبود ارتباطات، همراهی خانواده و سکونت در منازل، در الگوی صحیح دلبستگی سالمندان مؤثر است و ارائه‌دهندگان خدمات سلامتی باید به این موارد توجه ویژه‌ای نمایند.
دست‌اندرکاران امور سالمندان لازم است با شناسایی صحیح ویژگی‌های فردی سالمندان و براساس آنها، آموزش‌های مبتنی بر معنویت را به آنان ارائه داده و همچنین با تشکیل گروههایی از سالمندان که مشکلاتی مشابه دارند، به‌طور ویژه به رفع نیازهای آن‌ها توجه نمایند. سبک دلبستگی ایمن سالمندان ساکن در منازل، بالاتر از سالمندان ساکن در آسایشگاهها است. همچنین، سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در بین سالمندان ساکن در آسایشگاه شیوع بیشتری داشته است. ملاقات بستگان و دریافت حمایت عاطفی از سوی خانواده با سبک دلبستگی ایمن ارتباط دارد. بنابراین، با توجه به افزایش طول عمر، شبکههای حمایتی خانواده از منابع مهم پشتیبانی برای سالمندان محسوب میشوند و رابطه مستقیمی با بالا بودن دلبستگی آنها دارند.
این نتایج سبب شناخت بهتر و پیش بینی وضعیت نگرش و رضایتمندی سالمندان شود و با توجه به وضعیت آنها، راهنمای مناسبی در برنامه ریزی‌های روانشناختی وزندگی‌شان ارائه دهد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved