مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شیمی درمانی عبارت است از تزریق وریدی دارویی که باعث توقف رشد سلولهای سرطانی می شود. معمولا داروهای شیمی درمانی که داخل سرم  تزریق می شوند و در هر سرطان زمانتزریق و داروی استفاده شده مختلف است .

فردی که قرار است داروی شیمی درمانی به او تزریق شود ابتدا روی تخت می خوابد سپس با آنژیوکت یک ورید مطمئن از او گرفته می شود  سپس یک یا چند داروی ضد تهوع برای وی تزریق می گردد و در انتها داروی شیمی درمانی که در یک سرم ریخته شده برای او تزریق می گردد .

برای تهیه داروی شیمی درمانی آماده سازی قبل از تزریق دارو بایستی شرایط خاصر رعایت گردد . 

فایل pdf ⇒

فایل pdf جهت آگاهی از شیمی درمانی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved