مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

آنژین صدری یا درد در قفسه سینه چیست؟

افراد مبتال به آنژین صدری، احساس درد در قفسه سینه را تجربه می کنند درد قفسه سینه می توانند شبیه احساس فشار و فشردگی در قفسه سینه باشد به حدی که انگار قفسه سینه .شما در حال خرد شدن است درد در وسط قفسه سینه و پشت استخوان سینه و یا طرف چپ قسمت جلوی قفسه سینه شروع می شود. درد .می تواند در سایر بخش های بدن مانند شکم و بازوها نیز گسترش پیدا کند :

موارد زیر می توانند باعث درد در قفسه سینه شوند که میتواند توسط کارشناسان مرکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل اطلاع داده شود  (.ورزش )به ویژه اگر ورزش بعد از یک وعده غذایی سنگین و یا در هوای سرد انجام شود .استرس های عاطفی که معموال در موارد شدید آنژین صدری باعث ایجاد درد در قفسه سینه می شوند .هنگامی که ورزش کردن را متوقف می کنید، درد به سرعت و در کمتر از 1 تا 2 دقیقه از بین می رود تاثیر ورزش بر بروز عالئم و بهبود سریع درد قفسه سینه بعد از توقف ورزش کردن می تواند نشانه ی خوبی برای .تشخیص آنژین صدری توسط پزشک باشد در برخی موارد، درد در قفسه سینه در حالت استراحت بروز می کند که نسبتا نادر است و معموال فقط در ماه .اول یا دوم آغاز بیماری رخ می دهند .تقریبا تمام عالئم آنژین صدری همراه با ورزش می آیند و در حالت استراحت از بین می روند علل آنژین صدری )علت درد قفسه سینه( چه چیزهایی هستند؟ در اغلب موارد علت آنژین صدری آترواسکلروز )ضخیم شدن شریان هایی که خون، اکسیژن و مواد مغذی را به .قلب می رسانند( است این اتفاق زمانی می افتد که رسوبات چربی به مرور زمان شریان ها را تنگ کرده و باعث کاهش جریان خون به .قلب می شوند عالئم ممکن است تنها زمانی بروز کنند که قلب شما به جریان خون بیشتری نیاز دارد مانند بروز اتفاقات عاطفی .و یا ورزش کردن در چنین حالت هایی قلب تالش می کند تقاضای بدن به خون بیشتر را برآورده کند، لذا خون را سریعتر پمپاژ می کند، از طرفی شریان های تنگ شده باعث نگه داشته شدن خون می شوند. در این حالت قلب میزان کمی اکسیژن دریافت می کند و همین قضیه باعث ایجاد درد در قلب و در نتیجه احساس درد در قفسه سینه می .شود .در موارد شدید آنژین صدری، ممکن است درد در قفسه سینه در حالت عادی و هنگام استراحت نیز بروز کند آیا آنژین صدری علل دیگری نیز دارد؟ :آنژین صدری می تواند توسط بیماری های دیگری تشدید شود. این بیماری ها عبارتند از ضربان قلب سریع و پایدار کم خونی بیماری های دریچه قلب مانند تنگی دریچه آئورت .هایپرتروفی یا افزایش ضخامت عضله قلب، که می تواند از فشار خون باال در دراز مدت ناشی شود فشار باال و غیر طبیعی در سمت راست قلب که اغلب به علت بیماری های ریوی بروز می کند و به ندرت نیز به .صورت خود به خود اتفاق می افتد در موارد بسیار نادر، زمانی که تنگی ناشی از رسوبات چربی وجود دارد، ممکن است اسپاسم شدید عروق کرونر رخ دهند. در این حالت ظاهرا عروق کار خود را به خوبی و طبیعی انجام می دهند اما در واقع اینچنین نیست. به .این وضعیت آنژین پرینزمتال گفته می شود بیماری های دیگری نیز وجود دارند که عالئمی مشابه به آنژین به وجود می آورند. شایع ترین این بیماری ها، آسم است که می تواند همزمان با ورزش بروز کند. البته آسم معموال با ایجاد صدای خس خس قابل توجه .توسط بیمار و همچنین تنگی نفس همراه است نیز می تواند عالئم مشابهی را ایجاد کند که در برخی از بیماران، (ریفالکس معده )بازگشت اسید معده به مری .

ریفالکس معده در هنگام ورزش کردن بروز می کند انواع آنژین صدری چه چیزهایی هستند؟ درد قفسه سینه زمانی بروز می کند که قلب نسبت به حالت طبیعی کار بیشتری را انجام :آنژین صدری پایدار .می دهد هیچ الگوی خاصی برای زمان بروز آن وجود ندارد و ممکن است در حالت استراحت نیز :آنژین صدری ناپایدار رخ بدهد. عالئم این نوع آنژین از آنژین صدری پایدار شدید تر بوده و درد مدت زمان بیشتری طول می کشد. آنژین صدری ناپایدار از آنژین صدری پایدار خطرناک تر است زیرا در این نوع از آنژین با تنگی بیشتری در رگها .مواجه هستیم و احتمال مسدود شدن و بروز سکته قلبی بیشتر است درد قفسه سینه به علت اسپاسم ناگهانی عروق بروز می کند. این به آن معنا است که درد :آنژین صدری متغیر .قفسه سینه می تواند هنگام استراحت و معموال در اوایل صبح بروز کند. این بیماری بسیار نادر است عوامل خطر آنژین صدری چه چیزهایی هستند؟ همه ما با درجاتی از رسوب چربی در شریان ها مواجه هستیم. آترواسکلروز نیز می تواند در اوایل دهه سوم .زندگی شروع شود :اما عواملی هستند که خطر افزایش رسوبات چربی را افزایش می دهند. این عوامل عبارتند از سابقه خانوادگی تصلب شراین در خون LDL سطوح باالی کلسترول فشار خون باال سیگار کشیدن (مرد بودن )جنسیت دیابت چاقی استرس عدم داشتن ورزش منظم افزایش سن عالئم آنژین صدری یا درد قفسه سینه چه چیزهایی هستند؟ عالئم به طور معمول با فعالیت های بدنی و یا استرس های عاطفی بروز می کنند و در آب و هوای سرد و گاهی .اوقات بعد از صرف یک وعده غذای سنگین بدتر می شوند :این عالئم عبارتند از فشردگی و یا احساس فشار بر روی قفسه سینه افزایش تنگی نفس در هنگام ورزش کردن .احساس سنگینی و بی حسی در بازو، شانه، آرنج و یا دست ها که معموال در سمت چپ بدن بروز می کند احساس گرفتگی گلو ممکن است احساس درد و ناراحتی به بازو ها، فک، دندان ها، گوش، معده و در مواردی نادر به شانه ها نیز .سرایت کند در برخی موارد ممکن است چربی های رسوب کرده پاره شوند و تشکیل لخته داده و باعث مسدود شدن جریان .خون شوند. این حالت می تواند به سکته قلبی و یا آنژین صدری ناپایدار منجر شود تشخیص آنژین صدری چگونه است؟ :تشخیص آنژین صدری بر پایه سه اصل کلی است وجود عالئم اصلی سوابق پزشکی بیمار آیا گلیسریل ترینیت می تواند درد را تسکین دهد یا خیر؟ ممکن است پزشک برای شما نوار قلب تجویز کند. تست ورزش نیز در برخی موارد توصیه می شود. ممکن است .نیز تجویز کند CTscan پزشک برای شما روش های پیشرفته تری مانند .اما آزمایش استاندارد و اصلی هنوز هم آنژیوگرافی می باشد این روش تهاجمی بوده و پزشک در این روش یک لوله باریک را از طریق یکی از رگ های بدن شما وارد سیستم گردش خون شما می کند. احتمال آسیب دیدن و خطرناک بودن این روش بسیار کم است با این حال یک نفر از هر 1111 نفر در حین این آزمایش با یک عارضه جدی مانند حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ مواجه .می شود .احتمال خطر در افراد مسن و افراد مبتال به دیابت بیشتر است پزشک عمومی چه کاری برای شما می تواند انجام دهد؟ :پزشک عمومی می تواند عوامل خطر را تشخیص داده و آنها را کم کند. به عنوان مثال می تواند کلسترول باال و یا فشار خون باال را .تشخیص داده و کنترل کند .برای تسکین آنژین صدری برای شما دارو تجویز کند .در صورت لزوم برای انجام معاینات بیشتر شما را به پزشک متخصص ارجاع دهد درمان درد قفسه سینه چگونه است؟ .پزشک برای کنترل عالئم و بهبود آنژین، برای شما دارو تجویز خواهد کرد اگر آنژین شما شدید باشد و به دارو جواب ندهد، پزشک شما به منظور افزایش عملکرد قلب و همچنین کاهش .احتمال سکته قلبی برای شما عمل جراحی را توصیه خواهد کرد برای پیشگیری از آنژین صدری چه کارهایی می توانم انجام دهم؟ .بسیاری از عوامل خطر ابتال به آنژین صدری را به کمک تغییر در سبک زندگی می توانید کاهش دهید رژیم غذایی متنوع و سالم، با مقدار زیادی سبزیجات برگ دار مصرف کنید. از غذاهای شیرین و چربی های .اشباع شده موجود در گوشت و محصوالت لبنی پر چرب اجتناب کنید .سیگار را ترک کنید. برای این کار می توانید به پزشک یا مشاور مراجعه کنید .اگر اضافه وزن دارید، وزن کم کنید .بیشتر ورزش کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved