مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستاری در منزل و خدمات مراقبت سالمند

مرکز خدمات پرستاری در منزل تهران

با بیست سال سابقه مدیریت در امر مراقبت از سالمند در منزل و ارائه خدمات شخصی ایشان توانسته ایم رضایت استفاده کنندگان از سرویسهای خود را به صورتی اعمال کنیم که تبلیغ دهان به دهان در صدر اعتماد قرار گرفته ، لحاظا چون نیاز تخصصی خدمات پرستاری در منزل هم نیاز بود مفتخر به دریافت پروانه خدمات پرستاری از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شده ایم
ادامه مطلب

مراقبت سالمندان در منزل

رسمی با شماره ثبت و دارای کد ملی
ادامه مطلب

مرکز تخصصی پرستاری و پزشکی در منزل

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی AIDA
ادامه مطلب

مرکزخدمات پرستاری ، پزشکی در منزل 

ارائه خدمات پرستاری در منزل ، مراقبت سالمند و کودک ، پرستاری بیمار و کلا رسیدگی به نیازها و اطوار سالمندان و بیماران در منزل

( شبانه روزی )

مراقبت و پرستاری سالمند ، بیماروکودک در منزل بهصورت شبانه روزی و نیم وقت

 

 

اطمینان ، اعتبار ، سابقه

سالهاست افتخار ماست

خدمات مرکز پرستاری در منزل

 

مراقبت سالمند واحد پرستاری تخصصی توضیح مهم

واحد فوق آماده اعزام نیروهای با تجربه جهت ارائه خدمات شخصی ومراقبت سالمند در منزل ، همراهی و رسیدگی به کلیه اطوار و نیازهای شخصی سالمند در منزل میباشد. 

واحد فوق با افتخار اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده ارائه خدماات پرستاری در منزل به شرح زیر در منزل میباشد .

نیروهای اعزامی از طرف واحد خدمات شخصی سالمندان به عنوان مراقب سالمند در منزل ، تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امر درمان را نداشته و در صورت نیاز به سرویسهای تخصصی میبایست با واحد نرسینگ جهت اعزام پرستاران و پیراپزشکان اقدام گردد .

ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب

 

مراحل اعزام پرستار سالمند در منزل

 

مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم
مرحله چهارم
ابتدا تماس با مرکز اعلام دقیق شرح حال ، شرایط و نیاز سالمند در منزل و انعکاس نحوه عملکرد مرکز و توافق ابتدایی انتخواب نیرو منطبق بر درخواست با توجه به تجربه افراد و سابقه کاری نیروها . اعلام موارد و مشخصات ، مقرر کردن زمانی جهت مصاحبه .اعزام جهت مصاحبه شروع کار نیروی مراقب برای سالمند در منزل چند روز به صورت آزمایشی پس از دوره آزمایشی و به وجو آمدن رضایت سالمند و بستگان از نیروی اعزامی و توافق  طرفین جهت عقد قرار داداقدام میگردد.

 

پرستار خصوصی در منزل 

تعريف مركز مشاوره و ارايه خدمات پرستاري در منزل به محلي اطلاق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي انجام خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز توسط افراد واجد شرايط و با صلاحيت داير شود و از اين پس در اين آيين نامه به عنوان مركزبه آن اشاره ميشود.

هدف
تامين حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طريق ارايه خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري و كمك به درمان با توجه به ضوابط به شرح زیر

ارايه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتی استفاده بهينه از توان نيروهاي كارآمد و متخصص پرستاري براي رفع مشكلات بهداشتي درماني و توانبخشي با توجه به استانداردها و محدوده وظايف پرستاران

كاهش هزينه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي جامعه و كاهش هزينه تحت روز درماني كشورفراهم نمودن زمينه مشاركت مردمي در ارايه خدمات بهداشتي مراقبتي درماني و آموزشي

ارايه خدمات بهداشتي مراقبتي درماني و آموزشي با توجه به استانداردها ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال پرستاران براي ارتقاء و سلامت جامعه و رفاه اجتماعي .قلمرو فعاليت هاي مركز

فعاليت هاي عمومي آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف جامعه متناسب با نياز مددجويان ( فرد – خانواده – جامعه )بررسي و شناخت وضعيت سلامت ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) مددجويان و در صورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و موسسات توانبخشي

آیین نامه خدمات مراکز پرستاری در منزل

نقل مستقیم قانون :

بازديد منزل و ارايه خدمات آموزشي مراقبتي – درماني لازم در تمام مراحل ( قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان ) . آموزش خود مراقبتي به بيماران و مددجويان به منظور پيشگيري از عوارض مربوط نجام روشهاي مراقبتي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلف  

شناسايي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و توانبخشي در زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص.

 آموزش ارايه خدمات مراقبتي درماني به منظور بازتواني و نوتواني مددجويان ( كودكان معلول ، معلولين جسمي و رواني سالمندان و ....) 

مسوليتهاي مديريتي مركز

برنامه ريزي و سازماندهي براساس اهداف تعيين شده .تامين و معرفي كاركنان پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات پرستاري نظارت بر چگونگي انجام فعاليتهاي مركز .

اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر براي ارتقاء كيفيت خدمات .

ارزشيابي برنامه ها و خدمات ارايه شده .

جمع آوري اطلاعات و ارايه آمار به مراجع ذيربط .

 همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با محققين و پژوهشگران .

تبعيت از كليه بخشنامه هاي واصله از مراجع ذيصلاح با توجه به مسئوليتها

اعلام ليست و فهرست كاركنان مركز در ساعات مختلف كاري به دانشگاه يا دانشكده علوم پزكي مربوطه  رسيدگي به شكايات فني بيماران و پاسخگويي به آنها و مراجع ذيصلاح در اين خصوص . كاركنان مركز
موسس مركز

پرستار يا پرستاراني هستند كه مجوز تاسيس مركز را اخذ كرده و رئيس مركز را انتخاب مي كنند .

رئيس مركز :پرستاري است كه مديريت مركز را براساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار است و پاسخگوي كليه جنبه هاي مسئوليتي مركز است .

سوپروايزر ثابت مركز ، در شيفتهاي صبح – عصر و شب ، مسئول رسيدگي به نيازهاي بيماران و مددجويان و مشكلات مركز است .

سوپروايزر غير ثابت ، براي نظارت و ارزشيابي ارايه خدمات به مددجويان .

كاركنان در گردش ، شامل پرستارن با تخصص هاي مختلف ، بهياران و كمك بهياران متناسب با خدمات .
كاركنان پشتيباني ، متناسب با حجم كار .شرايط متقاضيان كار در مركزآموزشهاي عمومي براي كليه كاركنان
آموزش رژيم غذايي مناسب به خانواده ( براي سنين و دورانهاي مختلف ) به منظور پيشگيري از عوارض ناشي از كمبود موادغذايي با توجه به وظايف و آموزشهاي پرستاري . دادن آگاهي به خانواده براي مشاهده موارد مشكوك و هشدار دهنده ( مانند علايم بيماريهاي عوارض ثانوي آنها و .... ) . آموزش انجام به موقع معاينات فيزيكي ( قلب ، ريه ، فشار خون ، بينايي  شنوايي ، حركتي و .... ) به منظور پيشگيري از عوارض

آموزش پرهيز از خود درماني و استفاده داروها بدون تجويز پزشك .

آموزش پيشگيري از حوادث و صدمات در حد وظايف پرستاري .

 آموزش نحوه مواجه شدن در انجام كمكهاي اوليه در موارد فوريتها ( گرفتاري هاي چشم ، گوش ... و شكستگي ها ) .آموزش نكات ايمني در سوانح و حوادث طبيعي (زلزله و ... ) در حد وظايف پرستاري . آموزش مقابله با استفاده از دخانيات و مواد مخدر .آموزش به خانواده به هنگام مواجه شدن با بيماريهاي واگير و غيرواگير .بررسي وضعيت سلامت افراد خانواده و كنترل فشار خون به طور مرتب آشنا كردن خانواده با علايم و نشانه هاي اوليه اختلالات رواني در طول چرخه و احتراز از برخوردهاي نامتناسب با مددجو آموزش ضروري براي جلوگيري از ضايعات جسمي حركت ( در سنين متفاوت ) و ارجاع موارد مشكوك به مراكز بهداشتي درماني براي مشاوره به پزشك و انجام آزمايشات ضروري .آموزش پيشگيري از حوادث در مورد افراد آسيب پذير .آموزش نحوه پيشگيري از بيماريهاي بوم. آموزش رعايت اصول نگهداري بيمار در منزل . بديهي است در موارد پيش با توجه به نقش و توانايي پرستاران و براساس مدرك تحصيلي آنان صورت مي گيرد . وظايف مراقبتي حمايتي و .... اين وظايف كه شامل ارايه مراقبتهاي پرستاري و آموزش نحوه نگهداري از فرد مددجو در منزل است ، به دو صورت وظايف كلي و اختصاصي به شرح زير است :

وظايف كلي پرستار در منزل : بررسي وضعيت جسمي افراد خانواده برحسب نوع بيماري ( علايم حياتي رفلكس ها سطح هوشياري و ... ) آموزش به خانواده براي گرفتن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهی ( مدفوع ، ادرار ، خلط و ... ) توجه به موارد مشكوك و راهنمايي بيماران براي مراجعه به مراكز تشخيص و درماني . ارايه اقدامات و تدابير پرستاري براساس تشخيص هاي پرستاري . دادن داروهاي بيمار طبق دستور پزشك ( داروهاي خوراكي تزريقي و ... ). پيگيري درمانهاي توصيه شده توسط پزشك و آموزش صحيح به خانواده در مورد درمانهاي خاص ومصرف به موقع دارو . ايجاد فضاي امن و سرگرمي براي مددجو . آموزشهاي ضروري براي جلوگيري از ضايعات و آسبهاي خاص به بيمار . آموزش به خانواده مددجو در انجام مهارتها و فعاليتهاي روزمره و سرگرمي و ... -ارايه كمكهاي اوليه در منزل آموزش در حمل و نقل بيماران حركتي و جسمي . برقراري وضعيت مناسب براي مددجو تغيير پوزيشن بيمار  . همكاري و اموزش به مددجو از نحوه استفاده وسايل كمك حركتي . ارايه مراقبتهاي خاص در منزل جهت جلوگيري از زخم فشاري و غيره . برقراري ارتباط و ارجاع مددجو به تيم توانبخشي در موارد معلوليت جشمي و حركتي و غيره در صورت لزوم . ارايه و آموزش خدمات پرستاري در ارتباط با بازتواني بيمار و ارجاع در موارد لزوم سكته مغزي ، فلج مغزي ، صرع و ... اطمينان از ايمني ارايه خدمات در جامعه به فرد ، خانواده ، در منزل ، مدرسه و كارخانه .

رعايت احتياط كامل در بازديد و مسافرتها . پيدا كردن راههاي دستيابي در زمينه همكاري و جلب مشاركت افراد جامعه در ارايه خدمات در منزل . ارايه گزارش منظم وضعيت بيمار به پزشك يا پزشكان معالج .

 تدابير و مراقبتهاي  اختصاصي  پرستاري در منزل : كنترل عفونت در منزل : رعايت اصول پيشگيري و انتشار عفونتها . آموزش و راهنمايي بيمار و خانواده در پيشگيري از عفونتها .بررسي وضعيت سلامت و انجام معاينات باليني از مددجو و خانواده . آموزش و انجام تكنيك ايزوله در منزل ( در موارد ضروري ). انجام مراقبتهاي پرستاري جهت تامين نيازهاي اوليه در منزل ( حركت دادن و جابجاكردن تخت و صندلي چرخدار ، حمام دادن روي تخت ، ماساژ پشت، دهان شويه ، سنداژ مجاري ادراري گوارشي و ... ).

مراقبتها و تدابير پرستاري در ناراحتي هاي چشم ، گوش و حلق و بيني . آموزش به مددجو و خانواده در پيگيري درمانها طبق دستور پزشك.شستشو و انجام درمانهاي تجويز شده توسط پزشك در ناراحتي چشم گوش و حلق و بيني . كمك به نابينايان و آموزش موارد خاص در توان بخشي مددجو ( فرد خانواده و جامعه ). همكاري و كمك به ناشنوايان و آموزش موارد ضروري به مددجويان و خانواده و بازتواني آنها با كمك متخصصين . مراقبتها و تدابير پرستاري به مددجويان قلبي ريوي آموزش چگونگي استفاده از اكسيژن در منزل با رعايت احتياط كامل . كنترل علايم حياتي ( نبض ، فشارخون ، تنفس ، درجه حرارت ). توجه به تراكئوستومي و آموزش به بيمار و خانواده .  آموزش تمرينات تنفسي و تن آرامي ( Relaxation ) . تداوم در فيزيوتراپي ريه و كمك گرفتن از متخصصين فيزيوتراپي در موارد ضروري . انجام مراقبتهاي خاص در مواردي كه مددجو چست تيوب دارد . انجام مراقبتهاي ضروري در دادن داروهاي قلبي  عروقي و ريوي طبق دستور پزشك . انجام انواع بخورها طبق تجويز پزشك . انجام ساكشن مجاري فوقاني تنفسي در موارد ضروري . مراقبتها و تدابير پرستاري از پوست بررسي وضعيت پوست و زخم . انجام انواع پانسمانهاي خشك و مرطوب زخمها ، سوختگي ها ، اگزما و غيره و دادن داروها تجويز شده . مراقبتها و تدابير پرستاري دستگاه -شست و شوي معده ، تغذيه از راه لوله بيني و معده و آموزش مراقبتهاي مربوط به بيمار و خانواده . دادن انواع تنقيه . شست و شوي كلستومي ، استومي و آموزش نحوه مراقبتها از كلستومي به مددجو و خانواده . مراقبتها و تدابير پرستاري در مايع درماني ( IV تراپي و ... ) تزريق مايعات و داروهاي وريدي و قطع آنها طبق دستورات تجويز شده پزشك . توجه به عكس العملهاي ناشي از تزريق دارو . گرفتن خون و تهيه نمونه براي آزمايشهاي طبق دستور پزشك . مراقبتها و تدابير پرستاري در شكستگيها استفاده از بانداژهاي الاپلاستيكي با مجوز بي حركت نگهداشتن بيمار و عضو شكسته ( به غير از كاربرد آتل و گچ گيري ). كمك به تسكين درد و آرام كردن بيمار با كاربرد روشهاي پرستاري .استفاده از تدابير پيشگيري از زخم بستر . استفاده از تدابير لازم در پيشگيري از عفونتهاي ادراري تناسلي . استفاده از واكر ، صندلي چرخدار و ... آموزش به بيمار و خانواده در ارتباط با نگهداري گچ و انجام فعاليتهاي روزمره . مراقبتها و تدابير پرستاري در دستگاه ادراري تناسلي آموزش به فرد و خانواده در پيشگيري از عوارض كليوي و تناسلي . گرفتن نمونه آزمايشگاهي در موارد ضروري طبق دستور پزشك . انجام سونداژهاي ادراري ( دائم يا موقت ) . آموزش به خانواده و انجام شستشوي مجاري ادراري و تناسلي در موارد ضروري . آموزش به خانواده در اندازه گيري جذب و دفع مايعات . آموزش به خانواده در مورد رعايت رژيم غذايي مورد نظر و استفاده به موقع از داروهاي تجويز شده . مراقبتها و تدابير پرستاري و بازتواني بيماران سكته مغزي آموزش براي كنترل ادرار و مدفوع . مراقبت از سوند متناوب و دايم . در اختلال تكلم ( Aphasia ) كمك به بيمار و خانواده در سازش با موقعيت مددجو . راهنمايي و آموزش به فرد و خانواده در انجام مهارتها و فعاليتهاي روزمره زندگي . مراقبتها و تدابير پرستاري در اختلالات غدد مترشحه داخلي آموزش به مددجو و خانواده از نحوه سالم زيستن و سازش با اين بيماريها       ( ديابت ، هيپرتيروئيديسم ) ( Hyperthyroidism ) . آموزش رعايت بهداشت فردي خدمات پرستاری در منزل ( پوست ، ناخن و ... ) آموزش رژيم غذايي دارويي استراحت فعاليت و غيره . آموزش نحوه استفاده از داروها ( تزريق زير جلدي انسولين و داروهاي خوراكي ). آموزش نحوه مراجعه و ارتباط با پزشك معالج در موارد لزوم . آموزش چگونگي انجام تست روزانه ادرار ( به فرد و خانواده ). -آموزش به همراه داشتن كارت شناسايي ( با مشخصات فردي و بيماري فرد ) در تمام اوقات به مددجو و خانواده . -جمع آوري نمونه ها براي آزمايشات طبق تجويز پزشك . -تهيه نمونه ادرار طبق دستور ( 24 ساعته استريل و غيره . ) با آموزش به بيمار و خانواده . -تهيه نمونه مدفوع براي آزمايشات مختلف -تهيه نمونه خون براي آزمايشات مختلف . ارايه مراقبتها و تدابير پرستاري در فوريتهاي پزشكي مراقبتهاي پرستاري در منزل براي فوريتهاي پزشكي با رعايت اصول و كاربرد تكنيكهاي كمكهاي اوليه و ارايه تدابير فوري پرستاري تا رساندن مددجو به نزديكترين مركز پزشكي است . فوريتهاي پزشكي مطرح به شرح زير است :

آمبوليهاي ريوي و قلبي انسداد مجاري هوايي كامل و ناقص ( در نوزادان كودكان ، بزرگسالان و كهنسالان ). انواع گزيدگيها ، خونريزيها ، ايست هاي قلبي ريوي و انجام C.P.R در كودكان ، نوزادان و بزرگسالان شكستگيها و بريدگيهاي وسيع . تشنج ها مانند صرع -شوكها ، مسمويتها ( خودكشي و غيره ) عكس العمل هاي ناشي از تزريق خون و فرآورده هاي آن . -سرگيجه هاي حاد . مراقبتها و تدابير پرستاري از سالمند در منزل آموزش اجراي مراقبتهاي بهداشتي درماني توان بخشي و نگهداري سالمند توسط خانواده يا خانه سالمندان . بررسي ئضعيت جسمي رواني و اجتماعي مددجو و ارتباط با خانواده . كمك و راهنمايي در تدارك فضاي مناسب از نظر فيزيكي رواني و اجتماعي . رعايت نكات ايمني در منزل براي سالمندان . كمك به تغذيه و فعاليت مناسب سالمند . موزش فرد و خانوداه از نحوه مراقبت از خود. تشويق سالمندان و خانواده به اشتغال پاره وقت در منزل و يا خارج از منزل با ارايه خدمات داوطلبانه . تدارك امكانات تفريحي در ساعات فراغت براي سالمندان و تشويق به عضويت در انجمن ها مساجد و شوراها و غيره . آموزش به خانواده براي تشخيص موارد مشكلات مشكوك سالمند و پرستار سالمند در منزلدر مراحل اوليه و ارجاع آنها به مراجع ذيصلاح . برقراري ارتباط مستمر خانواده با سالمند در صورت زندگي در سالمند سراها . مراقبتها و تدابير پرستاري در دادن دارو -كاربرد اصول دادن داروها در منزل با توجه به دستور پزشك ( از داروهاي ساده تا آنتي بيوتيكها ) و ارايه آموزشهاي لازم به بيمار و خانواده . -آموزش به فرد و خانواده در مورد طرز مصرف و نگهداري داروها و عدم مصرف داروهاي تاريخ گذشته و غير ضروري . انجام تزريقهاي عضلاني و دادن داروها از راه دهان با مجوز . ساير عوامل مشكل زا و ارايه خدمات پرستاري تدابير پرستاري در موارد زير با توجه به كاربرد فرآيند پرستاري و موقعيت هاي خاص مددجو و خانواده ارايه خواهد شد : سالمند آزاري ، كودك آزاري و غيره . مشاوره و راهنمايي در موارد خاص ( اعتياد و غيره ) و ارجاع به مراجع ذيصلاح . -كمك از مراجع ذيصلاح به منظور تامين موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي مددجو و خانواده . آموزش به بيمار و خانواده در پيشگيري از حوادث . نحوه رسيدگي به فرد در حال احتضار و فوت شده در منزل . ج ) وظايف و تدابير پرستاري توانبخشي بررسي و برنامه ريزي مراقبتهاي پرستاري از بيماران مزمن در دورانهاي مختلف زندگي ( كودكي ... كهنسالي ). ارايه مراقبتهاي پرستاري از عقب افتادگان ذهني و حركتي در سنين مختلف . ارايه مراقبتهاي پرستاري به منظور جلوگيري از پيشرفت معلوليتها و پيشگيري از عوارض آنها . انجام درمانهاي دارويي براي مددجو طبق تجويز پزشك . ارايه مراقبتهاي سرپايي . ارايه مراقبتهاي پرستاري به بيماران مزمن رواني در جامعه . -برگزاري برنامه هاي بازآموزي مسمتر براي پرسنل . كسب مهارتهاي جديد حرفه اي و افزايش تبحر در ارايه فعاليتها . انجام امور مربوطه با علاقه و رغبت . انجام دستور العملها و بخشنامه ها به طور دقيق و مطلع نمودن كليه همكاران از آنها .برنامه ريزي تدابير پرستاري با كاربرد فرآيند پرستاري .انجام مراقبتها با استفاده از اصول علمي . -ثبت كامل و صحيح اوراق پذيرش مددجو. -شناخت كليه مددجويان با مشخصات آنها . پيگيري كارهاي مربوط به مددجويان و خانواده با توجه به اولويتها . ثبت مشكلات و تشخيص هاي پرستاري و اجرا براساس اولويتها . ثبت فعاليتهاي روزانه و وقايع به طور دقيق . تقسيم كار روزانه و فهتگي براي پرسنل . كنترل پرونده هاي مددجويان به لحاظ كامل بودن آنها . مساعدت و تسهيل در انتقال بيماران به منزل و يا مراكز مربوطه . ارجاع پرونده پزشكي و پرستاري مددجو به مراكز مربوطه ( در صورت نياز ) ارائه اطلاعات و آمار جمع آوري شده به منابع اطلاع رساني ذيربط . همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با پژوهشگران و موسسات مربوطه . پيشگيري از بروز حوادث در حين ارايه خدمات رعايت اصول صرفه جويي با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved