مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

بیمارانی که قادر به بلع غذا نمیباشند و یا احتمال اسپیره کردن بیمار و یا سالمند مطرح است طبق نظر پزشک برای انها لوله گاواژمعده ازطریق بینی گذاشته میشود .انتخاب سایز لوله گاواژ برعهده تیم درمانی است و براساس سن و جسه بیمار مشخص میشود. از طریق این لوله میتوان مایعات و غذاهای میکس شده ورقیق شده و یا مکملهای غذایی اماده که در داروخانه ها به فروش میرسد به بیمار داد و میتواند برای تغدیه بیمار روش مناسبی باشد .

نکات مورد توجه : معمولا لوله گاواژ هر 15 روز نیاز به تعویض دارد .پس از هر بار غذا دادن از طریق لوله لوله با اب اشامیدنی شسته شود .  کلمپ لوله در مواقعی که استفاده نمیشود بسته باشد. توجه داشته باسید لوله بیرون کشیده نشود بخصوص اگر به نحوی کشیده شود کا کامل خارج نشده باشد و دقت نشود میتواند احتمال اسپیراسیون بیمار را افزایش دهد. خطراتی که میتواند این لوله گاواژ داشته باشد احتمال اسپیراسیون ، عفونت و یا اسیب به مری  و معده است . وصل کردن لوله گاواژ معده از طریق بینی یک پروسیژر درمانی است و نیاز به داشتن مهارت و تخصص  کافی در این زمینه دارد چون در صورت قرار نگرفتن صحیح لوله میتواند به جای مری وارد نای بیمار شده و باعث اسیب های جبران ناپدیر و حتی مرگ بیمار شود . لطفا برای وصل لوله گاواژ معده از خدمات مرکز پرستاری های مجاز استفاده نمایید. 

مرکز پرستاری آیدا 44423469 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved