مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

مرکز اعزام پرستار جهت نگهداری سالمند در منزل

بیشتر کشورهای در حال توسعه در سراسر دنیا متوجه اثرات اجتماعی، اقتصادی وبهداشتی گذار جمعیتی که تحت عنوان پیر شدن جمعیت شناخته می شود، شده اند. افزایش سریع تعداد سالمندان در منزل این مسئله را برجسته کرده و الزم است راه حل های مناسبی اندیشیده شود. مراقبت ازافراد سالمند در منزل هنوز در بسیاری از کشور ها به عنوان یک مسوولیت ملی در سیستم مراقبت سالمند در منزل  مورد توجه قرار نمی گیرد. در حقیقت، نیاز های سالمندان مانند سایر افراد بالغ در نظر گرفته می شود.نیاز های ویژه سالمندان آسیب پذیر به ندرت به وسیله مراکز پرستاری در منزل درسطوح محلی مورد توجه قرار می گیرند. این مرکز خدمات پرستاری در منزل برای مراقبت از سالمندان در منزل و رسیدگی به نیازهای شخصی آنان تاسیس شده است که در آن نیروهای مراقب سالمند در منزل با تجربه و معتمد در پاسخگویی به نیاز های سالمندان در منزل از اولویت بر خوردار است. این مرکز با اعزام پرستار جهت نگهداری سالمند  امور را برسی و تدارک دیده  است تا مراقبتهای اولیه بهداشتی رادر زمینه مراقبت از سالمندان تسهیل نماید. امیدواریم این مرکز برای آنان سالمندان در منزل و خانواده های آنان مفید باشد . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved