مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موسسه پرستاری

44046343

"موسسه پرستاری" در منزل با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درما نو آموزش پزشکی آماده ارائه خدمات پرستاری و مراقبت سالمند در منزل با کادری مجرب و با سابقه ای درخشان بهصورت شبانه روز پاسخگو میباشد 

موسسه پرستاری" sos.capital ^ aida

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved