مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موسسه پرستاری سالمند در منزل

موسسه پرستاری سالمند در منزل تلفن : 44046343  بابت اعزام نیروهای مرکز مراقب و نگهدار جهت پرستاری و مراقبت سالمند و بیمار در منزل به صورت پاره وقت و تمام وقت .

وظیفه این گونه مراکز در صورت اخذ مجوز از وزارت بهداشت ارائه خدمات پرستاری و مراقبت در منزل برای نیازمندان به اینگونه سرویسها میباشد .

#موسسه پرستاری سالمند در منزل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved