مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

 به هیچ وجه به بیمار آب ندهید 

با مرکز اورژانس یا مرکزخدمات پرستاری در منزل تماس بگیرید
1-بعد از خوردن قرص برنج فسفید الومینوم وارد معده می شود و با اسید ترکیب می شود و گاز سمی فسفین آزاد می کند خوردن آب روند تولید گاز و سمیت قرص برنج را افزایش می دهد همین فسفین است که اثرات مرگ اور دارد
2- روغن غیر قابل جذب به خورد مریض بدهد

بهترین کار خوراندن پارافین مایع و یک ماده روغنی غیر قابل جذب (روغن خانه نمی شود ) مثل روغن زیتون و یا روغن نارگیل -از همه بهتر همان پارافین است

وازلین هم اگر دارید بد نیست اکثرا در خانه های پماد وازلین بچه دارند
چرا بعد از مسمومیت با قرص برنج خوردن روغن خوب است
روغن های غیر قابل جذب دور مواد سمی (فسفین ) را گرفته و نمی گذارد گاز سمی فسفین آزاد شود
3- بیمار ار وادار به استفراغ نکنید ولی اگر خودش استفراغ کرد مهم نیست
4- قرص ذغال (شاربن ) به بیمار بدهید تا بخورد
5-داروی اصلی برای درمان مسمومیت با قرص برنج ترکیبات منیزیم سولفات است که باید با سرم به بیمار داده شود که کار شما نیست
6-بهترین داروی برای درمان مسمومیت با قرص برنج ان استیل سیستین است که انرا هم در بیمارستان می دهند
7-استفاده از محلول خوراکی بی کربنات قبل یا بعد از دادن پارافین بسیار خوب است همین که دارید بیمار را به بیمارستان می برید اگر داروخانه دیده اید ایستاده و یک ویال می خرید می دهید همان جا بنوشد

بیکربنات با اسید معده ترکیب و از اثرات اسید معده روی قرص برنج می کاهد و مقدار کمتری گاز فسفین تولید می شود

اما نباید به بیمار مسموم با قرص برنج جوش شیرین بدهید

بی کربنات به صورت ویال 50 سی سی در داروخانه موجود است
مهمترین کاری و موثرترین کار شما در منزل عدم خوراندن اب به بیمار است

خوردن اب یعنی مرگ صد در صد

توجه اگر بیمار شما که قرص برنج خورده است اگر تا 24 ساعت زنده بماند خطر رفع شده است چون 85 در صد انها همان روز اول می میرند
توجه اگر خیلی هول شدید می توانید حتی اگر در منزل شمع دارید بدهید بجود بخورد تا از سر کوچه پارافین مایع بخرید و یا زوغن زیتون را پیدا کنید
مهم مهم مهم اب است خواهش می کنم اب ندهید زیرا بیشتر کسانی که مرده اند اب خوردند

خلاصه به مسمومین با قرص برنج اب ندهید بخورد این مسله بسیار مهم است که اکثرا انرا نمی دانند

مسمومیت در منزل بعد از خوردن قرص برنج - 5.0 out of 5 based on 2 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved