مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

مراقبت سالمند pdf

مراقبت هاي ادغام يافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه هاي باليني ساده ادغام يافته به صورت جامع در سطح استفاده كننده خدمت است. در اين مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه هاي باليني كليدي براي شناسايي زودرس بيماري، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است. لازم به ذكر است كه عوامل خطر، نشانه ها، علايم باليني، اقدامات تشخيصي، درمان، موارد ارجاع و پيگيري هاي مورد استفاده در اين مدل بهره گرفته از برنامه هاي كشوري اداره های تخصصي، منابع تخصصي طب سالمندي و همچنين استفاده از نظرات اساتيد مرتبط با بيماري هاي فاقد اداره تخصصي در مركز مديريت بيماري ها است.

در اين مجموعه نحوه ارزيابي كردن سالمند از نظر بيماري هاي جسماني و رواني اولويت دار بر اساس بار بيماري ها و ايمنسازي آموزش داده مي شود و علاوه بر روش هاي تشخيصي و درماني ساده، راه هاي پيشگيري از بيماري نيز عنوان شده است. به طور خلاصه در اين مجموعه شما نحوه كار با راهنماي مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي را فرا خواهيد گرفت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved