مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موسسه پرستاری

راه اندازی هزار مرکز رسمی خدمات پرستاری در منزل و"موسسه پرستاری" این حرکت بسیار خوبی برای بهره مندی آحاد مردم و بیماران نیازمند به چنین خدماتی است که شاید سالها انتظار آن را می‌کشیدند و با این کار قطعا دست خاطیان و متخلفین موسسه پرستاری در منزل نیز کوتاه می‌شود.

با راه اندازی مراکز خدمات پرستاری در منزل و" موسسه پرستاری " نه تنها بیمارانی که به دلایلی نمی توانند مدام به مراکز درمانی مراجعه کنند از این خدمات بهره مند می‌شوند بلکه "موسسه پرستاری" بستری مناسب برای توسعه اشتغال پرستاران باتجربه و علاقه مند در این حوزه است از سوی دیگر نیز برخی از موسسات و شرکت هایی که بدون مجوز وزارت بهداشت وارد این حوزه شده بودند نیز کنار می روند.

وزیر بهداشت با تاکید بر وجود برخی موانع "موسسه پرستاری" برای گروه های پزشکی در تاسیس مطب و نظایر آن افزود: در این زمینه موانعی هست که به عنوان مثال این که چرا ما اصلا باید بگوییم که اگر کسی بخواهد مطبی تاسیس کند باید مجوز بگیرد ؟ می توانیم بگوییم برای راه اندازی مطب چه شرایطی برای پزشک لازم است و اگر خارج از آن بود می‌توان در سامانه ثبت کرد و بازهم اگرخارج از آن اقدام شود میتوان مجوز متخلف را باطل کرد.

در تعرفه‌های "موسسه پرستاری" نیز همانند بخشی از تعرفه‌های گروه‌های پزشکی باید تجدید نظر و اصلاح شوند آن هم به علت عدم آشنایی در این زمینه مقاومت بود و نیز به دلیل تغییراتی بود که در بیمه ایجاد شده و بخشی از آن به وزارت بهداشت واگذار شده است که با این کار مشکلات زیاد"موسسه پرستاری" حل می شود.

هم اکنون مردم هزینه کرده و خدمات بیمه‌ای را دریافت می‌کنند، اما با کیفیتهای متفاوت از خیلی بد تا عالی درحالیکه باید متوسطی را شاهد باشیم درکشور درحالیکه مردم هزینه هم می‌دهند، اما خدمات آن را بسیار متفاوت دریافت می‌کنند.

ضرورت توسعه مراکز خدمات پرستار"موسسه پرستاری" در منزل خطاب به جمع پرستاران تصریح کرد: امیدوارم این خیزی که برداشته اید با سرعت پیش برود زیرا هم اکنون بیماران زیادی هستند که به علت داشتن بیماری مزمن به شدت نیازمند خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل از هستند، ولی در اینجا نیز هستند افرادی که لباس ما را یا اشتباهی پوشیده و یا دزدیده اند.

افرادی که در زمینه مراقبت پرستاری"موسسه پرستاری" در منزل این لباس را اشتباهی پوشیده اند، نه تنها منجر به آسیب به مردم و بیماران می‌شوند، بلکه به افزایش تدابیر جدی‌تری در این حوزه کمک می‌کنند و به جامعه پرستاران توصیه می کنم که در حوزه خدمات پرستاری در منزل می توانند شغل‌های بسیاری ایجاد کنند و تنگ نظری ها را در این حرفه کنار بگذارند.

هرچقدر مراکز خدمات پرستاری در منزل به نحو احسن توسعه یابد، کمک می کنند که احترام به این لباس و این حرفه نیز از سوی مردم بیشتر شود البته به شرطی که خودتان اشتباهی نکنید، زیرا هرچقدر ما محدودیت ایجاد کنیم مشکلات و بداخلاقی ها هم در اینجا بیشتر می‌شود.

البته اشتباهات در گروه های پزشکی نیز اتفاق می افتد، در برخی از موارد، حتی به مردم ظلم می‌شود زیرا سالهای سال جلوی برخی از رشته های تخصصی را بسته اند و اجازه فارغ التحصیلی نداده اند و این طرف مردم گرفتار شده اند. در چنین شرایطی یک پزشک مجبور است از صبح تا 2 نیمه شب شیفت باشد و دیگر توانی برایش نماند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved