مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

برای درمان زخم بستر باید ابتدا درجه و نوع زخم مشخص شود و سپس براساس ان اقدامات درمانی انجام گیرد .

زخم درجه 1: پوست قرمز میشود (با دست محل زخم را 5 ثانیه فشار میدهیم تغییر رنگ ندارد) .  اقدامات لازم :رطوبت زخم تامین شود .رژیم غذایی پرپروتئین . مصرف ویتامین c.اکسیژن داده شود.پانسمان شفاف شود .  در این مرحله رنگ زخم مهم است .                         

زخم درجه 2: پوست تاول میزند .(باید بترکد بخصوص در ناحیه پاشنه پا). اقدامات لازم:شستشو با نرمال سالین . رژیم پرپروتئین ویتامین ث .اکسیژن داده شود. پانسمان شفاف استفاده شود. دراین مرحله اندازه زخم مهم است .   زخم درجه 3:ترشح دارد و عفونی شده است .اقدامات : شستشو با اب اکسیژنه بتادین و سرم شستشو .رژیم پرپروتئین .ویتامین ث .اکسیژن تراپی . پانسمان  داخل زخم ( کاهش دهنده غفونت طبق نظر کارشناس).دراین مرحله ترشح ،رنگ ومقدار ان مهم است .

زخم درجه4:نکروز به وجود امده است (هرنقطه سیاهی روی زخم دیده میشود نکروز است ). اقدامات لازم : دبرید زخم (اقدام تخصصی است و نیاز به علم و تجربه دارد).استفاده از  پانسمان برای درمان غفونت و کنترل ان .رژیم پرپروتئین ویتامین ث اکسیزن تراپی .در این مرحله عمق زخم مهم است . جهت مشاوره زخم میتوانید از کاشناسان مرکز خدمات پرستاری کمک بگیرید . 

  مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری آیدا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved