مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

زخم بستر یا bedsore که زخم فشاری هم گفنه میشود .رخمی است که در اثر فشار به یک  یا چند نقطه از بدن بیمار ایجاد میشود . معمولا به دنبال خوابیدن های طولانی و بیشتر در قسمتهای استخوانی بدن  که معمولا از  چربی کمتری برای محافظت بدن برخورداند رخ میدهد . برای جلوگیری از زخم بستر چند مطلب باید مد نظر قرار گیرد . -جابجایی بیمار(تغییر وضعیت بیمار) -  استفاده از تشک مواج - خشک بودن بستر بیمار - کنترل تب و عفونت . تغییر وضعیت بیمار باید هر سه ساعت انجام شود سه ساعت خوابیده به پشت ،سه ساعت خوابیده به پهلوی چپ ،سه ساعت خوابیده به به پشت ،خوابیده به پهلوی راست و دوباره سه ساعت خوابیده به پشت و.... .خشک بودن بستر و زیر بیمار ( عدم وجود ادرار )و در صورت نیاز و تشخیص پزشک بیمار  سونداژ شود . وجود تب و غفونت در بدن میتواند سرعت ایجاد زخم بستر را افزایش دهد بنابراین باید تب و غفونت کنترل و درمان شود .پیش گیری از زخم بستر  بسیار با صرفه تر و راحت تر از درمان ان است درمان زخم بستر گاهی تا چند ماه طول میکشد.و هزینه های سنگینی نیز بر خانواده بیمار متحمل مبکند .ترتیب نحوه جابجایی بیمار در شکل ضمیمه توضیح داده شده و شما میتوانید برای گرفتن مشاوره بیشتر از مرکز مشاوره ارائه خدمات پرستاری استفاده کنید.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved