مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پزشک برای درمان بیماران خود از تجویز دارو کمک میگیرند و گاهی تجویز دارو به صورت تزریق است. تزریق دارو نیاز به دانش کافی ،داشتن تخصص وگذراندن دوره اموزشی لازم است . شناخت دارو ،عوارض جانبی ان نحوه تزریق صحیح و اشنایی با اناتومی بدن را لازم دارد. سه نوع متداول تزریقات شامل: عضلانی (IM) وریدی (IV)  و زیر جلدی (SC) میشود. نوع ترزیق باید روی دارو نوشته شده  و در بروشور توضیحات لازم داده شده باشد. هر کدام از روشهای تزریقی ذکر شده میتواند شامل شرایط مربوط به خود باشد که پزشک معالج ان را در نسخه ذکر میکند. به طور مثال : تزریق طی 1ساعت داخل سرم نرمال سالین و یا به نحوه دیگری دستور تجویز داده شده باشد . شخص تزریق کننده دارو باید از دانش کافی در موارد ذکر شده برخوردار باشد. تاریخ انقضاء دارو باید حتما پک شود و از تزریق دارویی که تغییر رنگ داده و یا رسوب داده است خودداری شود. و حتی گاهی دارو شرایط نگهداری خاص خود را دارد که باید رعایت شده باشد مثال : در دمای 8درجه نگهداری شود. عوارض تزریقات میتواند ابسه . عوارض دارو ،کبودی و خونریزی و..باشد که بستگی به دارو و نحوه ان متفاوت است . قبل از تزریق دارو باید محل ان ضد عفونی و تمیز شودو پس از ان در صورت وجود خونریزی بهتر است از چسب تزریق استفاده شود . بهتر است برای ترزیق دارو از کارشناس پرستاری و خدمات مرکز پرستاری   استفاده شود .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved