مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

                                                                                                                                           www.parastarha.com

سالمندی دوره کمال، پرباری و بلندای زندگی هر انسانی است، جایی از زندگی که با انبوهی از تجربه می‌توان به گذشته، امروز و به فردا نگاه کرد.سالمندان تنها قشری از مردم هستند که شاید تا حالا کمتر حرفی از آنها به میان آمده و کمتر کسی بوده است که به خاطر اطلاع از نیازهای سالمندان به دنبال کتابی به این نام بگردد.

در راستای ترویج توجه به سلامت در دوران سالمندانی، همزمان با هفته سلامت و پیرو هماهنگی های انجام شده با واحد سلامت خانواده معاونت بهداشتی( برنامه سالمندان) با مراجعه حضوری پزشک و مراقبین سلامت مرکز درب منازل تعدادی از سالمندان ناتوان تحت پوشش مرکزجهت ، مراقبت های اولیه بهداشتی  و دوره ای باید قرار گیرند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved