مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

سالمند را از نظراحتمال اختلالات تغذیه ارزيابي كنيد

ابتدا نمايه توده بدني سالمند را با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه و ثبت کنید. در سالمندان ایرانی نمایه توده بدنی 21 تا 9/26  مطلوب و نمایه توده بدنی  كمتر از 21  ونمایه توده بدنی 27 و بالاتر نامطلوب در نظرگرفته می شود. برای سالمندانی که نمایه توده بدنی كمتر از 21 دارند از پرسشنامه شماره یک (MNA)و برای سالمندانی که نمایه توده بدنی 21 و بالاتر دارند از پرسشنامه شماره دو استفاده کنید.

روش اندازه گيري محيط ساق پا:

  1. دقت كنيد كه فرد بايد ايستاده (به طوري كه وزن روي هر دو پا به طور مساوي پخش شده باشد)يا نشسته به شكلي كه پاها آویزان باشد.
  2. از فرد بخواهيد پاچه شلوار خود را تا حدی بالا بزند که ساق پا قابل دسترسي باشد.
  3. نوار اندازه گيري را دور پهن ترين بخش ساق پا قرار داده و اندازه را يادداشت نماييد.
  4. دو اندازه گيري ديگر در دو ناحيه بالاتر و پايين تر از محل اندازه گيري شده، انجام دهيد تا از اندازه گيري اول خود مطمئن شويد.

در صورتی که محیط ساق پا کمتر از 31 سانتی متر باشد امتیاز صفر و اگر 31 سانتی متر و بیشتر باشد امتیاز سه بدهید.

سالمند را از نظر احتمال اختلالات تغذیه طبقه بندي كنيد

مداخلات آموزشی برای اصلاح تغذیه سالمند

احتمال ابتلا به سوء تغذیه

0-7

ارجاع به پزشک از پزشک به کارشناس تغذیه و پیگیری ماهیانه

درمعرض ابتلا به سوء تغذیه

8-11

ارجاع به کارشناس تغذیه و پیگیری سه ماه بعد برای مراجعه به کارشناس تغذیه

وضعیت طبیعی تغذیه

12-14

فاقد مشکل فقط در صورت مشکل مراجعه نماید در غیر این صورت مراجعه بعدی سال آینده

احتمال چاقی

0-14

ارجاع به پزشک از پزشک به کارشناس تغذیه و پیگیری ماهیانه

اضافه وزن با عادات تغذیه ای نامطلوب

0-6

ارجاع به کارشناس تغذیه و پیگیری بر اساس نظر کارشناس تغذیه

اضافه وزن با عادات تغذیه ای متوسط تا مطلوب

7-14

بعد از پیگیری دو دوره سه ماهه ارجاع به کارشناس تغذیه

وزن طبیعی با عادت تغذیه ای نامطلوب

0-6

بعد از پیگیری دو دوره سه ماهه ارجاع به کارشناس تغذیه

وزن طبیعی با عادت تغذیه ای متوسط

7-13

پیگیری شش ماه بعد و آموزش

وزن طبیعی با عادات تغذیه ای مطلوب

14

آموزش و پیگیری سال بعد

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved