مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبت سالمند در خانه و رسیدگی به نیازهای شخصی او بیشتر از افراد عادی است . كاركنان بهداشتی باید همان مشاوره ها و خدماتی را به سالمندان ارایه دهند كه به سایر بزرگساالن ارایه می دهند. سالمندان در معرض خطراتی از قبیل عفونت ها مشابه افراد میان سال هستند. این ها باورهای غلطی هستندکه در بخش های دیگردر مورد آن ها توضیح داده می شود. 

مطالعات در تمام كشورها به ویژه كشورهای توسعه یافته در مورد سالمندان در منزل  نشان می دهد كه ویژگی های فیزیولوژیكی، عملكردی، ساختاری، روانی و عاطفی افراد سالمند در منزل با افراد جوان و میان سال تفاوت های عمده ای دارد. الگوهای بیماری و مرگ و میر آنان نیز متفاوت است. متاسفانه این حقایق به درستی به مراقبین سالمندان در منزل انتقال نیافته است، آگاهی از این حقایق افراد را قادر می سازد تا این حقایق را به سالمندان و پرستار سالمند در منزل و خانواده ها منتقل نمایند ، و به سالمندان در منزل  كمك كنند تا از خودشان به شیوه بهتری مراقبت نمایند و از برخی خطرات مثل حوادث اجتناب نمایند.

امروزه در بیشتر كشورهای در حال توسعه جمعیت سالمندان كه اساسا به عنوان افراد پیر و سالخورده شناخته می شوند مانند جمعیت كودكان مورد توجه قرار نمی گیرند.  نیازهای افراد سالمند با سایر افراد میان سال متفاوت است هم چنین وضعیت ساختاری، عملكردی، روانی و عاطفی افراد سالمند  در منزل نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. سالمندان را در مراكز بهداشتی یا در طول ویزیت های دوره ای خود نادیده میگیرند . این در حالی است که تحرك سالمندان نیز كم تر شده و نسبت به كودكان و بزرگسالان كمتر در تجمعات محلی و خانوادگی ظاهر می شوند. مسوولیت فعلی دولت ها فراهم كردن مراقبت مناسب از سالمندان است. سالمندان نیاز به مراقبت در منزل دارند. بیشتر آنان دارای بیماری، نقص و یا ناتوانی هستند و به این منظور نیاز به كمك دارند. پرستار در منزل یا مراقب سالمند در خانه  در صورتی که به آن ها آموزش داده شود میتوانند كمك های فراوانی را به سالمندان ارایه دهند مثل گرفتن وقت از پزشک  برای سالمندان  گرفتن عینك از واحد مدد كاری و....

سیستم پرستاری سالمند در منزل یا مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل موارد مهمی را برای میلیون ها نفر سالمند كه درهرجای كشور ارایه می نمایند. وظایفی كه غالبا از پرستار سالمند شبانه روزی  در منزل انتظار می رود جمع آوری اطلاعات در مورد سالمندان ، تشویق سالمندان به مراقبت از خود و پیشگیری از خطراتی كه سالمند در منزل در برابر آن آسیب پذیر هستند می باشد. پیامی كه باید به آن ها داد این است كه سالمندی یك فرآیند زیست شناختی است و نه یك بیماری. و این فرآیند می تواند بوسیله بكارگیری سبك صحیح زندگی به میزان زیادی به تاخیر بیفتد. هم چنین پرستار در منزل می توانند نقش مهمی را در تشویق و جلب رضایت سالمند در منزل و ایجاد روحیه زندگی برای سالمندان ایفا نمایند. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بیشترافراد سالمندی که در تهران زندگی می کنند ، انتظار دارند تسهیلات مراقبت های اولیه برای ایشان  و رسیدگی به  نیاز های بهداشتی آنان مرتفع شود .سیستم مراقبت سالمند در منزل باید به نیاز های خاص جمعیت سالمندان پاسخ دهد  وهم چنین از  سازمان های  دولتی و غیر دولتی در این زمینه کمک بطلبد .امروزه ،  مراقبین در منزل  در مورد رفع نیاز های ویژه سالمندان آموزش نمی بینند. سیستم مراقبت های بهداشتی ملی باید مراقبین سالمند در منزل  وسوپر وایزرهای آنان را برای چنین نقشی از طریق تهیه راهنما های مختصر آموزشی که ساده ، مناسب و تکلیف گرا باشند آموزش دهند. کارکنان مراکز اعزام مراقب در منزل  باید در زمینه های زیر آموزش ببینند:

  • مشاوره به سالمندان و مراقبین آن ها در زمینه شناخت نیاز های ویژه بهداشتی سالمندان و رفع این نیاز ها شناخت نقایص اولیه و انجام اقدامات الزم از طریق ارجاع آنان به سایرکارکنان و نهادها
  • شناخت اولیه بیماری و ارجاع آن ها برای مشاوره پزشکی
  • ارجاع سالمندان  کارکنان سایر بخش ها وسازمان های غیر دولتی به منظور دریافت کمکهای ضروری ، از قبیل دارو های رایگان،عینک،وسایل کمک شنوایی ارزان و غیره. .
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز اعزام پرستار جهت نگهداری سالمند در منزل

بیشتر کشورهای در حال توسعه در سراسر دنیا متوجه اثرات اجتماعی، اقتصادی وبهداشتی گذار جمعیتی که تحت عنوان پیر شدن جمعیت شناخته می شود، شده اند. افزایش سریع تعداد سالمندان در منزل این مسئله را برجسته کرده و الزم است راه حل های مناسبی اندیشیده شود. مراقبت ازافراد سالمند در منزل هنوز در بسیاری از کشور ها به عنوان یک مسوولیت ملی در سیستم مراقبت سالمند در منزل  مورد توجه قرار نمی گیرد. در حقیقت، نیاز های سالمندان مانند سایر افراد بالغ در نظر گرفته می شود.نیاز های ویژه سالمندان آسیب پذیر به ندرت به وسیله مراکز پرستاری در منزل درسطوح محلی مورد توجه قرار می گیرند. این مرکز خدمات پرستاری در منزل برای مراقبت از سالمندان در منزل و رسیدگی به نیازهای شخصی آنان تاسیس شده است که در آن نیروهای مراقب سالمند در منزل با تجربه و معتمد در پاسخگویی به نیاز های سالمندان در منزل از اولویت بر خوردار است. این مرکز با اعزام پرستار جهت نگهداری سالمند  امور را برسی و تدارک دیده  است تا مراقبتهای اولیه بهداشتی رادر زمینه مراقبت از سالمندان تسهیل نماید. امیدواریم این مرکز برای آنان سالمندان در منزل و خانواده های آنان مفید باشد . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مرکز مشاوره وارایه خدمات پرستاری آیدا با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی به صورت شبانه روزی اماده ارايه خدمات درمانی و پرستاری به هموطنان گرامی میباشد .

خدمات این مرکز شامل :خدمات درمانی ،پزشکی و پرستاری- تلفن:44046131  و خدمات مراقبتی ،نگهداری از سالمند و کودک  تلفن:44046343 میباشد. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پزشک برای درمان بیماران خود از تجویز دارو کمک میگیرند و گاهی تجویز دارو به صورت تزریق است. تزریق دارو نیاز به دانش کافی ،داشتن تخصص وگذراندن دوره اموزشی لازم است . شناخت دارو ،عوارض جانبی ان نحوه تزریق صحیح و اشنایی با اناتومی بدن را لازم دارد. سه نوع متداول تزریقات شامل: عضلانی (IM) وریدی (IV)  و زیر جلدی (SC) میشود. نوع ترزیق باید روی دارو نوشته شده  و در بروشور توضیحات لازم داده شده باشد. هر کدام از روشهای تزریقی ذکر شده میتواند شامل شرایط مربوط به خود باشد که پزشک معالج ان را در نسخه ذکر میکند. به طور مثال : تزریق طی 1ساعت داخل سرم نرمال سالین و یا به نحوه دیگری دستور تجویز داده شده باشد . شخص تزریق کننده دارو باید از دانش کافی در موارد ذکر شده برخوردار باشد. تاریخ انقضاء دارو باید حتما پک شود و از تزریق دارویی که تغییر رنگ داده و یا رسوب داده است خودداری شود. و حتی گاهی دارو شرایط نگهداری خاص خود را دارد که باید رعایت شده باشد مثال : در دمای 8درجه نگهداری شود. عوارض تزریقات میتواند ابسه . عوارض دارو ،کبودی و خونریزی و..باشد که بستگی به دارو و نحوه ان متفاوت است . قبل از تزریق دارو باید محل ان ضد عفونی و تمیز شودو پس از ان در صورت وجود خونریزی بهتر است از چسب تزریق استفاده شود . بهتر است برای ترزیق دارو از کارشناس پرستاری و خدمات مرکز پرستاری   استفاده شود .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved