مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

نحوه گاواژ

1 -دست خود را بشوئید.

2 -سر تخت را بالا بیاورید تا بیمار در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار گیرد.

3 -برای جلوگیری از ورود مواد غذایی به ریه بیمار به مقالات مرکز پرستاری در منزل مراجعه نمائید و پیش از هر بار تغذیه مطمئن شوید که لوله در معده قرار دارد: 13 سرنگ را به لوله معده وصل کنید و مقداری از محتویات معده را به داخل سرنگ بکشید و مجدداً آن را به معده تزریق کنید. اگر محتویات معده به داخل سرنگ کشیده نشد ممکن است که لوله داخل معده نباشد و باید توسط پرستار با تجربه بررسی شود.

4 -باقیمانده معده را بررسی کنید. در صورتی که بیشتر از 1٠٠ سی سی غذا در معده باقی مانده باشد، نشان دهنده تأخیر در تخلیه معده است. مایع کشیده شده را به معده بازگردانید و تغذیه بیمار را در آن جلسه حذف کنید.

۵ -شروع گاواژ بعد از ناشتا بودن بیمار با آب ساده یا سرم قندی ۵ درصد یا آبمیوه طبیعی تازه ترجیحاً آب سیب صاف شده صورت گیرد.

6 -بهتر است در شروع گاواژ از حجم ۵٠ سی سی هر 4 ساعت استفاده شود و در صورت تحمل حجم گاواژ هر 4 ساعت 2۵ سی سی اضافه شود تا به میزان مورد نظر کارشناس تغذیه برسد.

7 -اگر در موقع کشیدن مایع معده ترشحات سبز رنگ مشاهده شد به گاواژ دادن بیمار ادامه دهید.

8 -ابتدا لوله معده را با فشار انگشتان خود ببندید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود سپس سرنگ را از انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل سرنگ خارج کنید.

9 -سرنگ را به لوله وصل کرده و لوله را با 3٠ سی سی آب بشویید میتوانید از بروشور موسسه پرستاری اطلاع کسب کنید.

1٠ -قبل از تمام شدن آب، محلول غذایی ولرم را که کامالً صاف شده به داخل سرنگ بریزید. در تمام مدت سرنگ باید پر از محلول غذایی باشد. شما با باال و پائین بردن سرنگ و ایجاد فشار مالیم به جدار لوله می توانید سرعت ورود غذا به معده را کنترل نمایید.

11 -مایع گاواژ باید به آرامی و در مدت 1٠ تا 1۵ دقیقه تزریق شود.

12 -قبل از این که محلول غذایی به طور کامل تمام شود حدود 3٠ تا ۵٠ سی سی آب ساده را به درون سرنگ بریزید تا لوله شسته شود.

13 -شستشوی مرتب لوله قبل و بعد از گاواژ باعث پیشگیری از انسداد لوله می شود. 

14 -قبل از تمام شدن آب، لوله معده را با فشار انگشتان ببندید و سرنگ را از لوله معده جدا کنید. پیستون را داخل سرنگ قرار دهید و مجدداً سرنگ را به سر لوله وصل کنید تا از ورود هوا به داخل معده جلوگیری شود. سپس بیمار را به مدت 3٠ دقیقه در همان وضعیت قرار دهید

زمانی میرسد که تغذیه برای بیمار یا سالمند در منزل که پرستار از مرکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل اعزام شده  از طریق بلع طبیعی امکان پذیر نخواهد بود و جبرا نیاز به تغذیه لازم است . راهکاری وجود دارد از طریق سوند معده یا NGTUBE که گذاشتن این لوله میتواند در زمانی کوتاه مواد غذایی لازم برای بیمار یا سالمند در منزل را تامین نماید .

مطالب کامل بابت سوند معده یا ان جی تیوب ، نحوه انجان ، گاواژ و . . . را میتوانید کلیک کرده و مطلع شوید .

ان جی تیوب را حتما یک متخصص میبایت برای بیمار یا سالمند در منزل بگذارد و خانواده ها میتوانند از مرکز خدمات پرستاری در منزل بابت این امر کمک بگیرند . و به هیچ عنوان خود این کار را نجام ندهید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved