مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

 

                                          مرکز پرستاری در منزل 44624843   مرکز پرستاری سالمند درمنزل

سلامت سالمندان و نیاز پرستاری در منزل یکی از مسائل و مشکلات بهداشتی در بیشتر جوامع است و مقابله با این مشکلات نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی‌های دقیق میباشد . مسلما بیشتر کشورهای در حال توسعه‌ای که برنامه فراگیری در زمینه مدیریت پرستاری در منزل ندارند با مشکلات زیادی مواجه میشوند . در واقع وضعیت افراد مسن در کشوروپرستاری سالمند در منزل در متأثر از عوامل اجتماعی اقتصادی و بهداشتی متعددی است و نیازمند توجهات همه جانبه است، سالخوردگی جمعیت را باید یک موفقیت بهداشتی و وجود سالمندان در منزل را نعمتی از نعمات بی‌شمار پروردگار محسوب کرد، سالمندی مساوی با بیماری یا درد نیست و می‌توان از جوانی و میانسالی برای دوره سالمندی در منزل  برنامه‌ریزی کرد.
افزایش امید زندگی سالمند در منزل دستاورد مثبت توسعه اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت‌های نظام سلامت در سطح جهان و کشور ما است و پیامد طبیعی افزایش امید زندگی، سالخوردگی جمعیت است. براساس سرشماری سال 1395 از جمعیت 79 میلیونی کشور، 7 میلیون و 400 هزار نفر یعنی 9.28 درصد سالمند هستند و پیش بینی می شود که درصد سالمندان ایران تا سال 2025 میلادی یعنی 8 سال دیگر به 10 و تا 2050 یعنی 33 سال دیگر به بیش از 30 درصد برسد. اینجاست که نظر به پرستاری سالمند در منزل نقش عمده ای در آینده خواهد داشت .
براساس این پیش‌بینی در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در ایران  و پرستاری در منزل از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود، این سرعت رشد جمعیت سالمند در منزل در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش‌بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در سال‌های آتی لزوم برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای کنترل مسائل مربوط به پرستاری سالمند در منزل از جمعیت را مورد تاکید قرار می‌دهد و ضروری است این موضوع به عنوان یک اولویت مهم، در صدر سیاست‌ها و برنامه‌های کشور قرار گیرد . امیدوارم برای ارتقا کیفیت زندگی سالمندان عزیز که مایه برکت و افتخار هستند زیرساخت‌ها و خدمات به‌نحو مطلوب توسعه یابد و اجرای راهنماهای بالینی، ایجاد نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت مورد توجه قرار گیرد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved