مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند میشود
مدیریت ارائه خدمات بنحوی که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه و حاد یا طولانی صورت می گیرد
طیف وسیعی از کادر بهداشتی خدمات خود را در منزل ارایه می دهند ولی پرستاران ستون اصلی سیستم ارايه دهنده این خدمات را تشکیل می دهندو نقش عمده در هماهنگی و ارایه خدمات بهداشتی در منزل را ایفا می کنند
حیطه عملکرد پرستار عبارت است از ارتقائ بهداشت و ارزیابی تدارک مراقبت و درمان و حفظ شرایط سلامتی بوسیله حمایت ،پیشگیری و درمان و تسکین و توانبخشی ،با هدف دستیابی و حفظ عملکرد مطلوب 
انجام اقدامات آموزشي– مشاوره‌اي
بازديد از منزل
تشكيل پرونده بهداشتي– مراقبتي
انجام كليه شرح وظايف عمومي و تخصصي پرستاران در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي
ثبت و گزارش موارد و بيماري هايي قابل گزارش
همكاري در انجام پژوهش ها و اخذ آمارهاي بهداشتي ودرماني
ثبت كليه اقدامات آموزشي و مراقبتي انجام شده

افزایش کیفیت مراقبت 
کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن 
پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل 
کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی 
افزایش راحتی و آسایش بیمار
ایمنی برای بیماران و خانواده های آنان
20 تا 30 % هزینه کمتر از خدمات بیمارستانی 
بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی 
افزایش خدمات به بیماران سالمند و نیازمند به مراقبت طولانی
تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت
1- بیماران با نیازمندی های مراقبتی بلند مدت و پیچیده
2- سالمندان
3- بیماران با بیماری مزمن کلیوی
4- کودکان
5- ناتوانی های جسمی
6- بیماران روان :
آمار بالای این بیماران( 1تا 1/5 درصد جمعیت عمومی)
در صورت عدم پیگیری تا حدود 67 درصد عود می کند
تحقیقات متعدد تاثیر مراقبت در منزل در کاهش عود این بیماری را نشان داده
نبود کوریکولوم آموزشی برای تربیت پرستار درمنزل
عدم استقبال پرستاران
عدم معرفی مزایای پرستاری در منزل
نداشتن امنیت شغلی برای پرستاران
عدم وجود انگیزه اقتصادی کافی وکمبود دفاتر مجاز پرستاری
کمبود پرستاران مجرب باقابلیت مراقبت در منزل
تمایل مراکز به ارائه خدمات ارزان واولیه باافراد غیر حرفه ای
نبود کوریکولوم آموزشی برای تربیت پرستار درمنزل
عدم استقبال پرستاران
عدم معرفی مزایای پرستاری در منزل
نداشتن امنیت شغلی برای پرستاران
عدم وجود انگیزه اقتصادی کافی وکمبود دفاتر مجاز پرستاری
کمبود پرستاران مجرب باقابلیت مراقبت در منزل
تمایل مراکز به ارائه خدمات ارزان واولیه باافراد غیر حرفه ای
نداشتن اطلاعات لازم در این مورد
کمبود منابع مالی
عدم دسترسی به دفاتر پرستاری و پرستاران مجرب

پرستار در منزل | تهران | برسی موارد مراقبت پرستاري در منزل - 5.0 out of 5 based on 3 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved