مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موسسه پرستاری در منزل 44046343 آماده اعزام نیروهای مجرب 

زخم بستر :

زخم بستر زخمی مزمن است که در اثر فشار بر روی بافت بین برجستگی- های استخوانی و سطح سخت تخت و یا صندلی ایجاد می گردند و در نهایت سبب مختل شدن خونرسانی به بافت ، هیپوکسی و نکروز می گردند.

          جهت دریافت مقاله کامل کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved