مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستاری بعد از گاز گرفتن سگ 

در بیمارستان اقدامات اولیه لازم از جمله شستشو زخم و واکسیناسیون سه مرحله ای هاری در سه نوبت صفر، سه و هفت روزه برای بیمار انجام می شود.

اگر سگی بدون تحریک فردی را گاز بگیرد، احتمال بیمار بودن سگ بیشتر از زمانی است که حیوان فرد را بعد از یک تحریک مانند سنگ زدن گاز میگیرد.

شایع ترین عامل عفونت در گاز رفتگی سگ به ترتیب شیوع عبارت اند از :

و اگر زخم کهنه شود، باکتری های گرم منفی بیهوازی اضافه می شوند.

بعد از گاز گرفتگی ابتدا می بایست محل گازگرفتگی را به خوبی با آب و صابون شست. این عمل را میبایست چندین نوبت با سرنگ 20cc و سرسرنگ با Gage 16 با فشار انجام داد تا جسم خارجی و یا ترشحات موجود در عمق زخم به بیرون رانده شوند.

در گازگرفتگی سگ چون شایعترین ارگانیسم ها بیهوازی ها هستند، توصیه می شود تا حد امکان از بستن و یا بخیه کردن زخم خودداری شود.
برای بررسی شدت آسیب عکس از استخوان محل گاز گرفتگی توصیه می شود.

برای جلوگیری گیری از هاری، ایمونوگولبولین را با دوز 20 واحد بر کیلوگرم وزن بیمار، و بصورت نیمی در محل زخم و نیمی در محلی غیر از زخم تزریق میکنیم. بهترین زمان برای تزریق ایمونوگولبولین تا یک هفته پس از گازگرفتگی میباشد.
اگر ایمونوگولبولین بیش از دوز گفته شده تزریق شود، میتواند اثر واکسن را خنثی کند. در بیمارانی که قبلا ایمونوگولبولین دریافت کرده اند، از تزریق مجددا هنگام گازگرفتگی جدید خودداری شود زیرا ممکن است منجر به واکنش آنلافیلاکسی شود. در این افراد تزریق دوز یادآور واکسن کفایت می کند.

در گازگرفتگی سگ، واکسیناسیون هاری در پنج نوبت زمانی صفر، سه، هفت، چهارده و بیست و هشت روز با دوز 1cc در عضله دلتویید و یا anterolateral ران تزریق شود.
 از تزریق واکسن در عضله گلوتیال به علت کاهش تحریک آنتیژنیسیته واکسن خودداری شود.

بهترین زمان برای شروع واکسن در 24 ساعت اول گازگرفتگی می باشد.

برای این بیمار، اسمیر بافت و کشت خون درخواست شود. پاستورلا، باکتری گرم منفی غالب در گازگرفتگی است که در زیر لام با هموفیلوس آنفولانزا و نایسریا گنوره میتواند اشتباه شود.
درمان آنتی بیوتیکی آن ماکرولیدها می باشند که در بین آنها آزیترومایسین ارحج است. در این بیمار به علت گذشتن زمان و اضافه شدن سایر باکتری ها از جمله گرم مثبت ها و بیهوازی ها، در مان سه دارویی سفتازیدیم، آمپی سیلین و کلیندامایسین توصیه میشود.
در ابتدای مراجعه اگر دست و یا صورت بیمار گاز گرفته شده بود بدون قید و شرط درمان آنتی بیوتیکی را شروع می کنیم ولی اگر اندام تحتانی بیمار گاز گرفته شود، تا هشت ساعت صبر میکنیم و اگر علائمی دیده نشد و تب نکرد، میتوان بیمار را بصورت خوراکی درمان نمود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved