مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

برخی از مشکلات پا در بیماران دیابتی به شرح زیر می باشند:

1⃣ هیپرتروفی و چنگالی شدن ناخن ها : در این حالت ناخن ضخامت پیدا می کند و بد شکل می شود . در این وضعیت باید ضخامت ناخن توسط متخصص به صورت مرتب کاهش داده شود در غیر این صورت ناخن در زاویه ای نامناسب به رشد خود ادامه می دهد و ممکن است به بافت های مجاور صدمه بزند.

2⃣ فروشدن ناخن در گوشت : این وضعیت در اغلب بیماران دیابتیک  در شصت پا اتفاق می افتد و علت آن مربوط به کوتاه کردن نادرست ناخن یا ضربه است. لازم است در هنگام گرفتن ناخن دقت شود تا ناخن ها گرد چیده نشوند و گوشه های ناخن کوتاه نشود؛ چرا که احتمال فرو شدن گوشه های ناخن در گوشت افزایش می یابد. در صورتی که بخشی از ناخن که به علت نادرست کوتاه کردن آن در گوشه ناخن باقی بماند، کانال مربوط به ناخن را سوراخ می کند و زمینه عفونت را فراهم می آورد. در این حالت باید باقیمانده ناخن برداشته شود و لبه ناخن یکنواخت شود، در غیر اینصورت عفونت ایجاد می شود. آسیب حاصله در این حالت به راحتی ترمیم نمی شود و التهاب گسترش می یابد

3⃣ تغییر رنگ ناخن : عفونت قارچی سبب سفیدی یا زردی سطح ناخن می شود که غالبا ناخن ضخیم و شکننده می گردد . لازم است تا ضخامت ناخن در فواصل زمانی منظم کاهش داده شود. برای درمان و به منظور جلوگیری از فعالیت قارچ ها و کنترل شرایط، داروی تربینافین تجویز می شود.
4⃣ ناخن های چرخیده : در این ناخن ها انحنای طرفی ناخن ها شدت می یابد و طرفین ناخن دردناک می شود در این حالت شیار مربوط به ناخن لازم است تا مرتبا با استفاده از پنس مخصوص تمیز شود. برش کناره های ناخن می تواند به بهبود شرایط و کاهش درد کمک کند.

5⃣ خون مردگی در زیر ناخن : معمولا در اثر ضربه به ناخن اتفاق می افتد اینجاست که نقش پرستار در منزل بسیار مهم است . خون زیر صفحه ناخن جمع می شود و سبب قرمزی، بنفشی یا کبودی ناخن می شود. این وضعیت ممکن است با درد همراه باشد. در صورت تجمع زیاد خون در زیر صفحه ناخن احتمال شل شدن صفحه ناخن و افتادن ناخن افزایش می یابد. خون مردگی یا هماتوم را می توان با کمک چاقوی جراحی یا دریل ناخن و ایجاد سوراخ کوچکی در صفحه ناخن خارج کرد. در صورت لق شدن ناخن، بهتر است آن را مرتب کوتاه کرد تا به جوراب گیر نکند، چرا که ممکن است سبب ایجاد ضربه به ناخن شود.

6⃣ عفونت قارچی بین انگشتان پا و سطح پوست : علت این حالت ممکن است وجود شرایطی مانند رطوبت، ترک پوست بین انگشتان، خشکی یا قرمزی یا ضخیم شدن پوست باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved