مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

جهت دریافت فایل PDF مراقبتهای بعد از جراحی لوزه کودکان در منزل کلیک کنید .

 PDF     مطلب فوق جهت مطالعه پرستار کودک در منزل ، مرکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل و استعلا م قیمت پرستار کودک در منزل مفید است که توصیه میشود مطالعه شود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved