مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

قیمت پرستار شبانه روزی - مرکز رائه خدمات پرستاری در منزل                               

                                                                       تلفن     44046343

قیمت و نرخ مراقبت و پرستاری سالمند و بیمار در منزل بنا به شرایط و شرح حال ایشان متفاوت است .

جهت اطلاع دقیق و انعکاس موارد لطفا با شماره تماسهای مرکز پرستاری در منزل فوق تماس حاصل فرمائید .

                                                                                                                                    سایت مرکز پرستاری در منزل کلیک کنید

 

پرستار شبانه روزی - 5.0 out of 5 based on 20 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved