مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

عوامل موثر در افسردگی در میان سالمندان
هدف از این مطلب بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی سالمندان ، شرایط زندگی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و افسردگی در سالمند است. اين مطالعه نشان داد كه بين وضعيت بهداشتي عمومي ، نوع پرستاری و مراقبت از سالمندان در منزل ، وضعيت اقتصادي اجتماعي، قوميت، جنسيت و افسردگي در ميان نمونه هاي بزرگسالان سالمند رابطه معني داري وجود دارد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان سالخورده که یک وضعیت سلامت عمومی نامطلوب دارای سطوح بالاتری از افسردگی بودند، و بزرگسالان سالخورده که وضعیت سلامتی عمومی عالی را داشتند، سطح افسردگی پایین تر داشتند. وضعيت اقتصادی اجتماعی پايين با سطوح بالاتری از افسردگی در سالمندان مرتبط بود. این مطالعه همچنین نشان می دهد که اقلیت های سالخورده در مقایسه با همتایان خود میزان افسردگی بالاتری دارند. در این مطالعه، بزرگسالان سالخورده بالاتر از مردان در معرض افسردگی قرار دارند. نتایج این مطالعه به منظور افزایش آگاهی و کمک به دانش عوامل مرتبط با افسردگی در میان سالمندان در منزل کمک می کند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved