مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موارد مهمی که پرستار در منزل هنگام مراقبت سالمند میبایست به آن توجه کند 

  • درد و فشار شدید در قفسه سینه
  • درد به هنگام استراحت ظاهر شده و با استراحت و نیتروگلیسیرین برطرف نمیشود .
  • درد بصورت فشارنده ،خرد کننده ، سوزاننده بوده که محل آن قفسه سینه است که به بازوها ،شکم ،پشت ویا گردن انتشار پیدا میکند .
  • تهوع و استفراغ
  • ایجاد تعریق شدید
  • ضعف و سرگیجه واضح
  • پوست سرد و رنگ پریده
  • تنفسهای سریع و دشوار
  • فایل کامل power point  کلیک کنید 
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved