مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستاری سالمند در منزل

با بیان اینکه سالمندی و سالخوردگی در فرهنگ ما مساوی با خردمندی و فرزانگی است، هنوز هم درمیان مردم پیرشدن همراه با کسب تجربه‌های فراوان است. هرچند برخی معتقدند در سال‌های اخیر این جایگاه به علت تغییر ارزش‌ها دستخوش تغییراتی شده و تنزل یافته است، اما شواهد نشان می‌دهد که سالمندان هنوز هم جایگاه خود را دارند.از جعیت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری سالمندان در کشور کمتر از ۰.۲ درصد در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند و  این امر نشان می‌دهد سالمندان در خانه‌های خودشان یا فرزندانشان هستند و هنوز جایگاه خود را دارند. اما به نظر می رسد برای سال‌های آینده که جمعیت سالمندی افزایش می‌یابد باید از حالا به فکر باشیم و برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم نیازهای سالمندان به اموری چون بهداشت، رفاه، معیشت و مراقبت را برطرف کنیم. بابت نشاط در جمعیت سالمندی  باید ابتدا تعریفی از نشاط ارائه کرد. اگر منظور از نشاط، تحرک زیاد همانند جوانان است باید بگوییم خیر چنین نشاطی کمتر دیده می‌شود. اما اگر منظور از نشاط مشارکت در امور خود و امیدواری به آینده است باید بگوییم وضعیت سالمندان ما به این لحاظ چندان بد نیست و سالمندی با نشاط است که زندگی همراه با رضایتمندی داشته باشد. مرکز خدمات پرستاری در منزل ما نظرسنجی در ایران پیرامون رضایت سالمندان از زندگی انجام داده و به این نتیجه دست یافته است که میزان رضایت سالمندان از زندگی در ایران خوب است و این آمار خلاف باور عموم درباره دوران سالمندی است. بیان اینکه سالمندان باید در فراهم کردن محیط مناسب برای خود با یکدیگر مشارکت داشته باشند وهرچه سالمندان را نسبت به آینده امیدوارتر کنیم و کمک کنیم تا زندگی خوب و هدفمندی داشته باشند و همواره احساس کنند زندگی‌شان در خدمت به جامعه صرف شده است بانشاط تر خواهند بود.البته باید سلامت جسمی، رفاه و نیازهای تامین اجتماعی و مراقبتی سالمندان را تامین کنیم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درحال تهیه سندی برای سالمندان است. البته سند ما نیز آماده است اما در هر صورت در بند تصویب سند نمی‌مانیم و اکنون نیز انواع برنامه ریزی‌ها برای سالمندان در ابعاد مختلف حمایتی، آموزشی، سبک زندگی سالم، تامین نیازهای روانی و اجتماعی و بیمه را انجام داده‌ایم.

در این جلسه ای گزارشی از وضعیت سالمندان کشورو مقایسه شاخص‌های بین‌المللی چون سلامت، امنیت، رفاه، محیط مناسب زندگی و توانمندی سالمندان که با همکاری دانشگاه تهران، مرکز آمار و دانشگاه علوم بهزیستی تهیه شده ارائه می‌شود.احتمالا صندوق بازنشستگی کشوری نیز گزارشی ارائه خواهد داد و مصوباتی خواهیم داشت که از جمله آنها می‌توان به «برنامه عملیاتی برای پیشیگری و مقابله با سالمند آزاری» و «بیمه مراقبت سالمندان» اشاره کرد.بیان اینکه فرهنگ‌سازی و رعایت‌شان و منزلت سالمندان و استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های سالمندان در سیاست‌های ابلاغی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است،سالمندی، بحران و پایان زندگی نیست و باید برای استقبال از موج سالمندی در آینده برنامه ریزی کنیم تا گرفتار بحران‌ها نشویم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved