مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

 

در مطالعه  اخیر که در مجله ی انجمن طب سالمندان آمریکا منتشر شده است، دانشمندان دریافتند که افسردگی در بیماران دیابتی مخصوصا سالمندان در منزل (۶۵ سال و بالاتر ) با افزایش شانس مرگ زودرس در مقایسه با افراد هم سن آنها که به افسردگی مبتلا نیستند، ارتباط دارد.

پژوهشگران نشان دادند که بالا بودن میزان مرگ ومیر در میان افراد مبتلا به افسردگی به دلیل عدم توجه کافی افراد افسرده به استفاده از داروهای تجویز شده، رژیم غذایی، ورزش و نظارت بر قندخون خود نسبت به همتایان غیرافسرده ی آنها است.

 ارتباط بین افسردگی و مرگ ومیر در میان افراد دیابتی موضوع بسیاری از مطالعات است اما در این تحقیق برای اولین بار پژوهشگران به مقایسه ی پدیده هایی که بر افراد سالمند( ۶۵ سال و بالاتر ) تأثیر می گذارد در مقایس با تأثیرات این پدیده ها بر افراد جوان، پرداختند. در این تحقیق از هر شرکت کننده در ابتدای تحقیق مصاحبه ای به عمل آمد سپس برای بررسی و پیگیری وضعیت آنها ۶ تا ۷ سال پس از اولین مصاحبه با آنها مجددا تماس گرفته شد.

دکترKimbro  مدیر این پروژه در دانشکده ی پزشکی UCLA  می گوید: ما دریافتیم که افسردگی، خطر مرگ ومیر را در میان افراد سالمند دیابتی افزایش می دهد.

او می افزاید:اگر چه افسردگی یک مشکل بالینی مهم  برای مردم در همه ی سنین است اما هنگامیکه گروههای سنی مختلف را از هم مجزا می کنید، افسردگی در افراد جوانتر منجر به افزایش خطر مرگ و میر پس از ۶ تا ۷ سال نمی شود. افزایش خطر مرگ زود هنگام در تعداد قابل توجهی از گزارشات قبلی درباره ی دیابت و افسردگی این دو را بهم مرتبط کرده است. اما Kimbro  می گوید: اکنون بنظر می رسد که این نتایج ممکن است تحت تأثیر تمرکز بر افراد مسن حاصل شده باشند.

همانطور که در مطالعات قبلی مشخص شده بود، نتایج این تحقیق نشان داد که خطر مرگ زودرس در میان افراد دیابتی مبتلا به افسردگی ۴۹ درصد بیش از افراد دیابتی غیرافسرده بود. البته این ارتباط در میان افراد مسن بیشتر بود. محققان دریافتند که خطر مرگ ومیر در میان افراد ۶۵ ساله و بالاتر، ۷۸ درصد بیش از افراد دیابتی غیرافسرده در میان این گروه سنی است. برای افراد دیابتی جوانتر تأثیر افسردگی بر خطر مرگ زودرس از نظر آماری معنی دار نبود.

دکتر Mangione  یکی از نویسندگان این مقاله می گوید: یافته های ما بر اهمیت غربالگری افسردگی در میان افراد مسن مبتلا به دیابت و تشویق آنها به درمان افسردگی تاکید دارد.

نقطه ضعف این مطالعه این بود که محققان قادر به کنترل درمانهای غیردارویی برای افسردگی نظیر مشاوره درمانی نبودند.

#پرستار خصوصي در منزل #مراقبت سالمند در منزل # پرستار شبانه روزي #نگهداری سالمند در منزل #پرستاري سالمند در منزل #شرکت پرستاري #خدمات پرستاري در منزل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved