مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

خدمات پرستاری در منزل

44046343

http://www.parastarha.com 

ارائه کلیه خدمات پرستاری ، مراقبتی ، بیمار و سالمند در منزل 

خدمات پرستاری در منزل 

                                                  شبانه روزی

    44046343

 مراقبت     پرستاری سالمند      پرستاری کودک سالمند

پرستار در منزل         پرستار سالمند در منزل 

             پرستار شبانه روزی 

          خدمات پرستاری در منزل

 با مجوز وزارت بهداشت
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved