مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستاری سالمند

                  http://www.parastarha.com/

 باید کارگروهی تخصصی در مورد نحوه حمایت از سالمندان برای تأمین نیازهای آنها تشکیل شود و دستگاههای اجرایی نیز از سازمانها حمایت های لازم را صورت دهند.
سالمندان  تلاشگران دیروز و مربیان نسل آینده هستند و  همه باید در نظر داشته باشیم که هرگونه تلاش برای افزایش امکانات و رفاه بیشتر قشر سالمند در حقیقت به نوعی برای نسل های آتی نیز کارا خواهد بود.
یکی از ضروری ترین نیازهای سالمندان  تکریم و حفظ احترام ایشان است که باید در جهت تأمین نیازهای ضروری از جمله خدمات رفاهی، سلامت و پویایی اجتماعی تمام تلاش خود را صورت دهیم.
با افزایش سرانه خدمات پزشکی و افزایش امید به زندگی در کشور سن سالمندان در کشور رو به افزایش است . بالا بودن هزینه های نگهداری، توان بخشی و تأمین خدمات رفاهی و سلامت برای قشر سالمندان در منزل ، اجرای طرح تحول سلامت از طرح های مناسب در جهت بهبود وضعیت بودجه های سلامت در مورد سالمندان  است. لزوم فعال نمودن تشکل های سالمندان در کشور مراکز خدمات پرستاری و مراقبت سالمند در منزل در جهت استفاده برای سالمندان ، افزایش تحرک و پویایی آنها در جامعه و کاهش مخاطرات دوران بازنشستگی در دستور کار باید باشد که با همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی می توان بخوبی از این مراکز خدمات پرستاری سالمند در منزل بهره مند شد.
میتوان با تخصیص بودجه های لازم،در اجرای طرح آموزش و نگهداری از سالمندان در منزل بصورت پایلوت انتخاب نمود . تهیه امکانات و تأمین نیازهای این عزیزان سالمنددر منزل و نیز حفظ سلامت افراد برای ورود به این دوره از اهم اهداف میبایست باشد .
پس میبایست تمام دستگاههای اجرایی  برای حمایت از سالمندان توجیح و دراین امر مهم گوشا باشند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved