مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مواردی ازقبیل کهولت و مشکلات بینایی ، توانائیهای لازم جهت دریافت اطلاعات از رسانه ها یا خواندن مقالات علمی را برای سالمند در منزل کم میکند. به همین خاطر میبایست از طریق دیگری مانند آموزشهای دیداری و گفتاری استفاده شود .

صحبت نیروی مراقب با سالمند بابت نوع تغذیه و تحرک و نیز توجیح سالمند در منزل برای ارتقاع سلامت خود بسیار مفید است . تشویق به ورزش و داشتن روحیه خوب ، تنها نگذاشتن سالمند در منزل را میتوان از نهمترین عوامل  نام برد .

میتوانید با تماس و اطلاع از نظرات کارشناسان شرکت پرستاری در منزل فوق اوقات خوب و مناسبی را برای سالمند در منزل محیا نمائید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved