مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

شرکت مراقبت سالمند در منزل  تلفن مرکز پاسخگوی شبانه روزی " 44046343 "

وقتی که فردی پیر می شود برای انجام امور روزمره احتیاج به کمک دارد. در کشورهای اروپایی نیازهای مراقبت سالمند در منزل را طبق قانون دریافت میکنند. در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول است که خانواده و خویشاوندان از سالمندان در منزل مراقبت کنند، در سوئد این وظیفه بر عهده جامعه است. خانواده و خویشاوندان معمولا در زندگی سالمندان در منزل نقش دارند. قانون خدمات اجتماعی و قانون خدمات بهداشتی و درمانی قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان را تعیین می کنند.

مسئولیت مراقبت از سالمند در منزل ، از جمله تماس با پزشکان و مراقبت های پزشکی اورژانس با شهرداری و یا شورای استان است. این مراقبت در منزل به روش های گوناگون در نقاط مختلف سوئد اجرا می شود. برای درخواست دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید. یک کارمند مسئول رسیدگی به امور مربوط به کمک به سالمندان به پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حق شما برای دریافت این کمک و میزان آن تصمیم می گیرد.

هدف این خدمات این است که سالمندان در منزل زندگی مطلوب و مستقلی داشته باشند و احساس امنیت و آسایش کنند. آنان باید به فعالیت های مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved