مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرکت پرستاری در منزل کمک رسان پایتخت ، آماده ارائه خدمات پرستاری و مراقبتی بیمار و سالمند و کودک در منزل 

سایت رسمی www.parastarha.com 

پرستار در منزل 

مرکز فوق آماده ارائه خدمات تخصصی پرستاری در منزل به صورت V.I.P و خدمات مراقبتی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved