مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار سالمند در منزل تهران 

به علت کثرت جمعیت شهر بزرگ تهران و زیاد شدن تعداد سالمندان مسلم دقدقه تعدادی از خانواده ها نگهداری از سالمند در منزل است ، مشغله های کاری ، دور شدن از سنت ، و ماشینی شدن شهرهای بزرگی مانند تهران در تمام مراحل زندی تاثیر گذار است  پرستار در منزل در آینده ای نزدیک نیاز مبرم خانواده ها خواهد بود .درخواست تعداد پرستاران متعهد و با تجربه نسبت به قبل زیادتر خواهد شد . 

این در حالی است که دولت و مخصوصا وزارت بهداشت جهت ارتقاع سطح سلامت سالمندان میبایست تدبیری بیندیشد تا پرستار در منزل دقددقه فردای جمعیت تهران نباشد .

پرستار در منزل تهران دارای مزیتهای مهمی به شرح زیر میباشد :

به علت زیاد شدن جمعیت پرستار در منزل برای مراقبت سالمندان در منزل کمتر خواهد شد .

تعداد مراکز پرستاری در منزل که به صورت حرفه ای این کا را انجام میدهند نسبت به جمعیت کم است .

پرستار در منزل خود در حال سالمند شدن است و نیاز به به کارگیری پرستار در منزل جوان و تازه نفس البت با آموزشهای درست میباشد .

امید است آینده پرستار در منزل روشن باشد تا هرچه بهتر بتوان به سالمندان عزیز در منزل سرویس مطلوب داد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved