مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرایط اعزام پرستار در منزل 

توصیه اول از مراکز یا شرکتهای پرستاری در منزل که مجوز دارند کمک بگیرید ، این مراکز از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی طابع مجوز دریافت کرده اند . هستند مراکزی که به صورت زیر زمینی فعالیت دارند و هیچگونه نظارتی بر آنها نیست ، اینگونه مراکز برای جذب نیازمندان به پرستار در منزل از حربه هایی استفاده میکنن که یکی از آنها مبالغ پائین داشتن پرستار در منزل است .

ابتدا برای استفاده از پرستار سالمند در منزل بعد از تماس تلفنی و اطلاع از شرایط داشتن پرستار در منزل و نحوه عملکرد شرکت پرستاری در منزل بهتر است قراری حضوری گذاشته تا داشتن پرستار در منزل را از نزدیک در نظر داشته باشید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved